EPIC ehituslima tegevused eelkooliealistele

FUN Construction Slime retsept lastele! Sellist koolieelse lasteasutuse ehitustegevust on lõbus venitada, veeretada ja kalluritesse laadida.